10 sep 2019

Nøkkelbestilling

Nye nøkkelbrikker til hovedinngangsdøren kan bestilles ved skriftlig henvendelse pr. e-post til:

etterstadtoppen@styrerommet.net

Mistet nøkkelbrikke må varsles til styret, slik vi får fjernet tilgang til disse brikkene.

Pris:

Mistet nøkkel: kr. 400,- for ny nøkkelbrikke og blokkering av gammel brikke.

Ekstra nøkkel: kr. 200,- per nøkkelbrikke.