14 apr 2014

Garantibefaring

Rutiner for garantibefaring etter ett år

I henhold til kontrakt, vil det bli foretatt en garantibefaring når boligen er ca 1 år gammel.

Deltagere på befaringen vil være eieren av leiligheten og 1 representant fra entreprenør. Innkallingen vil bli sendt pr post i god tid før befaringstidspunktet. Før befaringen kan det være nyttig å gjennomgå boligens kjøpekontrakt, og være så godt forberedt som mulig på hva som ønskes påpeket. Det vil alltid være hensiktsmessig å gå garantibefaringen i ett og ett rom. Det vil kun være boligen med tilleggsdeler som er gjenstand for befaringen. Fellesarealer faller inn under borettslagets ansvarsområde og en befaring på disse områdene vil bli gått med representanter fra styret.

Kjøperen gjøres oppmerksom på at det kan forekomme sprekkdannelser i maling og andre lignende skader som følge av krymping av betong, treverk eller plater. Slike forhold er ikke å anse som en reklamasjon.